Đại Ngư Hải Đường

Mô tả:
“Đôi cánh của cá lớn quá dài quá rộng
Ta tháo bỏ sự trói buộc của thời gian
Sợ người bay về phương xa, sợ người lìa bỏ ta
Càng lo sợ người sẽ mãi lưu lại chốn này
Mỗi giọt nước mắt ta rơi đều chảy về phía người
Chảy ngược về cuộc gặp gỡ thuở ban đầu…”

Ảnh bìa:


Demo:Chủ đề được Việt hóa và chỉnh sửa bởi Độc Cô Sầu
Store Theme Xiaomi
CREATIVITY MIUI TEAM - Sự sáng tạo khác biệt đến từ MIUI

Độc Cô Sầu

No comments:

Post a Comment