Glass X(Special)

Glass X phiên bản default
Theme đơn giản ( giống theme mặc định )
Icon mặc định chỉ lắp thêm icon kính
Toggles 7x3 ( nếu bạn nào nhập vào k phải 7x3 thì do rom )
Clock sóng nhạc ( click vào góc phải đồng hồ như vị trí đã note trên demo để hiện sóng nhạc)
Lưu ý : Theme không mod đc stt3 + vài thứ nên sẽ không giống demo hoàn toàn, nên đừng chửi nếu nhập vào không giống :))
Theme thuộc Khochudenthuanviet.info vui lòng không reup link. Many thanks.Unknown

No comments:

Post a Comment