Glass X(màu mè)

Glass X phiên bản màu mè, mod nhiều hiệu ứng động
 ( sao, mưa sao băng, double click đổi hình nền,hiệu ứng chạm )
Clock nhạc ( click vào góc phải như note trên demo để bật sóng nhạc )
Theme không mod đc stt3 + vài thứ khác nên sẽ không giống demo hoàn toàn,vui lòng không chửi nếu theme k giống demo :))
Thuộc khochudethuanviet.info vui lòng không reup link. many thanks.
Unknown

No comments:

Post a Comment