Nam Phi Yến

Mô tả: 
Mộ đầu phi yến thanh 
Viên ngoại trù triết minh 
Bắc phương phủ lưu tại 
Nam sào điểu tự linh 
Đông tận hà thời liễu? 
Xuân tiết vị hồi tranh 
Khước vọng cao không lí 
Phiêu phù đích chúng sinh 
Kỳ lao trợ vi lạc 
Tầm tác trước an bình 
Ngã nhưng tâm sự phỉ 
Thuỳ nhân giải thử tình? 

Ảnh Bìa:

Demo:

Chủ đề được Việt hóa và chỉnh sửa bởi Độc Cô Sầu
CREATIVITY MIUI TEAM - Sự sáng tạo khác biệt đến từ MIUIĐộc Cô Sầu

No comments:

Post a Comment